Ustanove in službe

Termin javna infrastruktura zajema javne, kulturne in izobraževalne ustanove na območju občine Rogaška Slatina.