Objekti in stavbe

Bogata zgodovina Rogaške Slatine se zrcali skozi stavbe in objekte, nekatere z večstoletno tradicijo. Klasicistični, secesijski in drugi objekti, so predstavljeni v luči doprinosa zdraviliškemu kraju vse od njegovega nastanka, pa do danes.