Zdraviliški dom

Prvi zdraviliški dom so zgradili leta 1813. Takrat je ob vrelcu Tempel že nastajala temeljna urbanistična mreža pozneje zgrajenih objektov. Povsem drugačno podobo kaže čelna fasada drugega zdraviliškega doma v drugi polovici 19. stoletja. Takrat se je Evropa že zelo zanimala za bivanje in zdravljenje v Rogaški Slatini. V reprezentativnem osrednjem delu so zgradili CURSAAL s Ferdinandovo dvorano. Ko so dozidali levo krilo, za kar so morali porušiti prvi zdraviliški dom, so leta 1847 v čast avstrijskemu cesarju Ferdinandu in cesarici Ani odprli prekrasno svečano dvorano z visokimi korintskimi stebri in lestenci, ki so se lahko kosali z razkošnimi evropskimi dvori. Toda leta 1910 je drugi zdraviliški dom pogorel, ko so razsvetljevali zdravilišče za proslavo rojstnega dne cesarja Franca Jožefa I. in je prišlo do požara. Takoj po požaru so začeli graditi tretji Zdraviliški dom. Odprli so ga leta 1912, v pročelje pa so umestili grb štajerske dežele.

V Zdraviliškem domu je razkošna slavnostna dvorana, nad katero so si umislili gledališče in ga odprli 26. julija 1912. Tudi prvi film so si turisti in Slatinčani ogledali nekaj dni po otvoritvi. Dandanašnji pa v kristalni dvorani Zdraviliškega doma prirejajo kulturne in druge prireditve. Najodličnejša je Anin ples.