Ljubljanski dom

Ljubljanski dom spada med prve secesijske zgradbe v Rogaški Slatini. Zgradili so ga leta 1904 po načrtih Deželnega stavbnega urada v Gradcu in ga poimenovali Grazerheim. Stavba je vkopana v pobočje, najbolj pa jo je odlikovala enostavna simetrično razčlenjena šest-osna glavna fasada, okrašena s horizontalnimi cvetličnimi polji. Danes je stavba prenovljena in namenjena turističnim ponudbam.