Tržaški dom

Zanimiva vogalna trietažna stavba je bila zgrajena leta 1834 in spada med najstarejše ohranjene stavbe v zdravilišču. Zanimivo je, da so se pred njim nekoč ustavljale poštne kočije, leta 1866 so v njem uredili poštni urad. Na dvorišču pod hribom so leta 1865 zgradili tudi leseno letno gledališče, prvo v Rogaški Slatini. Danes imata v stavbi svoje prostore Anina Galerija in TIC Rogaška Slatina.