Železničarski dom - Občina

Stavba je bila zgrajena v letih 1913/1914. Svoje prvotno ime je dobila po bližnji železniški progi, prav tako pa je bilo združenje železničarjev tisto, ki je gradnjo omogočilo. Leta 1921 je stavbo kupila Občina Rogaška Slatina in jo preimenovala v Občinski dom, nato je postala depandansa hotela Bohor kot hotel Turist. Leta 2000 lastnik znova postane Občina Rogaška Slatina. Danes je stavba obnovljena, v njej je sedež občine Rogaška Slatina.