Attemsov spomenik

Leta 1828 so ga postavili deželni stanovi v spomin na deželnega glavarja Ferdinanda M. Attemsa - ustanovitelja zdravilišča. Na Ferdinandov predlog so namreč leta 1801 deželni stanovi odkupili zasebna posestva in začeli z organiziranim zdraviliškim turizmom. Bronasto poprsje grofa je izdelal dunajski kipar Leopold Kisling. Na današnje mesto, pod hotel Aleksander, je bil postavljen leta 1991.