Cerkve in kapelice

Sakralna dediščina Rogaške Slatine in njene okolice je bogata zbirka cerkva in kapelic iz različnih zgodovinskih obdobij. Cerkve so združene v tri župnije: Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan, katere vsaka s svojimi podružnicami in kapelicami bogatijo okoliške hribe in kraje.