Cerkev sv. Mohorja in Fortunata

Cerkev na Malih Rodnah je znamenita predvsem po zlatem oltarju, ki je eden lepših v Sloveniji. Gre za poznogotsko cerkev, verjetno z začetka 16. stoletja. V naslednjem stoletju so ji dozidali zvonik, iz tega časa pa izvira tudi pozlačen oltar, ki ima vpisano letnico 1691. Oltar je bogato okrašen s hrustančasto in akantovo ornamentiko. Posebej izstopa kip sv. Mohorja in Fortunata.