Cerkev sv. Trojice

Nad cerkvijo sv. Križa je cerkev sv. Trojice, pod katero je od leta 1823 mestno pokopališče. Gre za sakralni objekt, pozidan verjetno v začetku 17. stoletja. Ima bogat zlat oltar, med pomembnejše elemente cerkve pa sodi še prižnica s kipi evangelistov ter Kristusom iz prve polovice 18. stoletja.