Cerkev sv. Marjete pod Bočem

Cerkev sv. Marjete nad Glažuto je skromna poznogotska podružnica. Njena preprosta zunanjščina in notranjščina jo povezujeta z ljudskim stavbarstvom. Pod cerkvijo je nekoč stala Glažuta, ki jo je ustanovil Grof Attems. Iz gozdov nad cerkvijo so za glažutarske namene izkoriščali les in kamen, ki so ga domačini imenovali "špehar" in so ga topili za steklo. Steklo je bilo izrecno rjave in zelene barve in so ga uporabljali predvsem za izdelavo steklenic za kislo vodo.