Cerkev sv. Lenarta

Cerkvica nad vasjo Kostrivnica, ki je naslonjena na pobočje sredi vinogradov in sadovnjakov, je bila pozidana v 14. stoletju na pobudo celjskih grofov. Krasijo jo tipične prvine gotskih podeželskih kapel. Cerkev je sožitje gotske in baročne ustvarjalnosti. Pot do cerkvice je enostavna in vodi od središča vasi mimo osnovne šole. Cerkev je najstarejša v Občini Rogaška Slatina.