Cerkev sv. Florijana

Zgrajena je bila leta 1658, leta 1930 so jo obnovili. Posebnost sta baročna stranska oltarja in podoba sv. Martina, ki jo je naslikal Rogačan Anton Lerchinger.