Grilova kapela

Stoji na pobočju Boča v Cerovcu. V začetku 30. let prejšnjega stoletja je na Grilovi domačiji gospodar Miha zbolel in se zaobljubil, da bo v primeru ozdravitve postavil kapelico. Ker so bile prošnje uslišane, je to tudi storil in v bližini doma postavil lepo stavbo, ki je kmalu postala znana kot Grilova kapela. Kasneje je kmetija prešla v druge roke, a kapela je ostala Grilova in tudi zelo obiskana, saj tod mimo vodi pot iz Cerovca proti Boču, ki jo prehodi veliko domačinov in drugih pohodnikov.