Kapelica Sv. Ane

Premalo je znano, da so Kapelico Sv. Ane iz leta 1904, ki stoji na pobočju Tavčarjevega hriba, leta 1926 preuredili po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Kapela ima neoromarsko obliko, v notranjosti hrani podobo svete družine, delo štajerskega baročnega slikarja Hansa Adama Weissenkirchnerja iz leta 1686, in več baročnih slik. Sv. Ana ponazarja svetovljanski odnos do zdravja in je že zaradi tega postala simbol zdravilišča; na dan Sv. Ane namreč Rogaška Slatina praznuje občinski praznik.