Župnijska cerkev Sv. Križa

Na prostoru stare romarske cerkvice, ki se prvič omenja že daljnega leta 1304, je bila leta 1866 zgrajena današnja cerkev. Pri podrtju stare cerkve so se ohranile le orgle in monštranca. Načrt za novo cerkev je pripravil inž. Jožef Schöbel iz Gradca, gradil pa jo je Luigi Madile iz Furlanije. Orgle v cerkvi so delo mojstra Brandla iz Maribora, poslikava cerkve slikarjev Markoviča in domačina Košaka, veliki oltar pa kamnoseka Peyerja, mizarja Iriska in kiparja Neuböcka. Med nekaterimi pomembneži, ki so pomagali graditi cerkev, so bili tudi sam cesar, škof Strossmayer in škof Slomšek, kopališki zdravnik v Rogaški Slatini, dr. Josip Sock, pa je bil nadzornik gradnje in cerkveni ključavničar. Cerkev je zgrajena v obliki križa, po čemer je dobila tudi ime.