Evropska ploščad

Evropska ploščad, ki je stičišče zdraviliškega in mestnega dela, je večnamenski obsežen prireditveni prostor s 1.650 m2 površine. Zgrajena je bila leta 2004, z vsakoletnimi finančnimi spodbudami pa občina skrbi, da se je ploščad uveljavila kot prireditveni prostor.