Kulturno turistično središče

V Kulturno turističnem središču je Rogaška Slatina predstavljena po tematskih sklopih. V njem so namreč predstavljene štiri zbirke: parkovna, steklarska zbirka, grafična zbirka, ki jo je Zdravilišču Rogaška Slatina podaril g. Kult Mulller iz Švice ter domoznanska zbirka Nanija Poljanca.