Kulturni center

Sodobni, večnamenski Kulturni center je bil dokončan leta 2002. V njem ni samo nova dvorana, ki je namenjena različnim kulturnim prireditvam (gledališkim predstavam, revijam, koncertom), kinu in kongresnemu turizmu, temveč so tu tudi poročna dvorana, prostori društev, mladih, Ljudske univerze Rogaška Slatina in drugih dejavnosti.