Ivanov vrelec

Svoje ime je dobil po avstrijskem nadvojvodu Janezu. Voda je na tem mestu začela prodirati leta 1821. Vrelec je danes še vedno živ in na novo preurejen.