Ignacijev vrelec

V neposredni bližini Kraljevega vrelca v Kostrivnici se nahaja Ignacijev vrelec. Vrelec že leta 1803 omenja A. Suess. Iz literature je znan tudi kot Vrtni vrelec.