Občina Rogaška Slatina

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

12.06.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja javno naznanilo o o javni razgrnitvi prenehanja veljavnosti posameznih določb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 69/93)


 Javno naznanilo 2013.pdf (190,46 KB)