Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Rogaška Slatina za leto 20

24.01.2014

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina za leto 2014. Rok za prijavo je 28. marec 2014.

Javni razpis je objavljen dne 24. 01. 2014 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi za javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03-81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: