Občina Rogaška Slatina

Javni razpis - ostala društva

04.03.2014

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2014, ki niso financirani za področje športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo 3.4.2014.
Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 306, kontaktna oseba Marjan Čuješ. Informacije na telefonski številki; 03/81-81-714 ali 03/81-81-700; e-naslov: marjan.cujes@rogaska-slatina.si.