Občina Rogaška Slatina

Obnovljeni spomenik sv. Janeza Nepomuka

12.03.2014

Dne 7.3.2014 je bil v Anin dvor postavljen obnovljeni spomenik sv. Janeza Nepomuka. Ob kratki spominski slovesnosti je župan, mag. Branko Kidrič poudaril pomen varstva kulturne dediščine ter pomen lokalnega spomenika.

Občina Rogaška Slatina je s podporo Lions kluba Rogaška in turističnih subjektov pristopila k obnovi kulturnega spomenika lokalnega pomena. Spomenik sv. Janeza Nepomuka je bil izdelan leta 1732. Na prvotno lokacijo v Zdraviliškem parku v Rogaški Slatini so ga leta 1782 postavili dunajski lekarnarji v zahvalo za pridobitev koncesije za črpanje zdravilne vode. Kasneje je bil prestavljen ob stopnišče pod kapelo sv. Ane, od koder je bil jeseni 2013 odpeljan v restavratorsko delavnico. Spomenik je izklesan iz peščenjaka, zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom pa je začel počasi propadati.

Ob kratki spominski slovesnosti v Aninem dvoru dne 7.3.2014 ob 16. uri je župan, mag. Branko Kidrič poudaril pomen varstva kulturne dediščine ter pomen lokalnega spomenika sv. Janeza Nepomuka kot zavetnika voda za Občino Rogaška Slatina. Skoraj tristo let stari kip svetnika je ob upoštevanju navodil Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje restavriral akademski kipar mag. Gregor Podkrižnik iz Laškega. Zaradi preprečitve nadaljnjega propadanja je konzervirani originalni kip postavljen pod streho Aninega dvora, ki nudi zavetje tudi drugim dragocenim muzejskim primerkom.

Med procesom konzervacije je kipar izdelal rekonstrukcijo originala, na podlagi katere je narejena kopija spomenika sv. Janeza Nepomuka, ki bo pomladi letošnjega leta postavljen na prvotno lokacijo v bližini paviljona Tempelj v Zdraviliškem parku v Rogaški Slatini.

Stroški konzervacije in izdelava rekonstruirane kopije so znašali 15.500,00 EUR. Občina Rogaška Slatina je zagotovila polovico sredstev, drugo polovico pa je zagotovil Lions klub Rogaška z lastnimi sredstvi in pridobljenimi donatorskimi sredstvi.