Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

01.04.2014

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo namere prodaje sklenila kupoprodajno pogodbo.

V skladu s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) Občina Rogaška Slatina objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE


Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe z Jožico Libnik, Drevenik 36 d, Podplat. Občina Rogaška Slatina bo po ukinitvi javnega dobra prodala nepremičnino, parc.št. 1221/1 k.o. Drevenik v površini 231 m2.

Za navedeno nepremičnino bo po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine sklenjena kupoprodajna pogodba.


Občina Rogaška Slatina