Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2014

01.04.2014

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2014. Rok za prijavo je 6. maj 2014. Odpiranje vlog bo 8. maja 2014

Javni razpis je objavljen dne 04. 04. 2014 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi za javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se lahko dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Polonca Golob Kovačič, na tel. 03/81-81-717 oz. po elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: