Občina Rogaška Slatina

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe

30.07.2014

V skladu s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) Občina Rogaška Slatina objavlja Namera o sklenitvi menjalne pogodbe.

V skladu s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/11) Občina Rogaška Slatina objavlja


NAMERO O SKLENITVI MENJALNE POGODBE

 

Občina Rogaška Slatina bo po objavi sklepa o ukinitvi javnega dobra pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe s solastnikoma Fuhrer Marta in Stanko, Kamence 27, Rogaška Slatina. Občina Rogaška Slatina bo zamenjala nepremičnini, parc. št. 348/9 in 346/3 k.o. Topole v skupni izmeri 436 m2 za nepremičnino parc. št. 115/6 k.o. Velike Rodne v izmeri 447 m2.

 

Za navedene nepremičnine bo po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine sklenjena menjalna pogodbe.

 

Občina Rogaška Slatina