Občina Rogaška Slatina

Objava namere o izvedbi pravnih poslov

02.02.2015

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo namere pristopila k realizaciji pravnih poslov z nepremičninami.