Občina Rogaška Slatina

Objava namere o pristopu k pravnim poslom

03.03.2015

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi pravnih poslov razpolaganja z nepremičninami. Občina Rogaška Slatna bo po ukinitvi statusa javnega dobra in poteku roka za objavo pristopila k sklenitvi menjalnih pogodb.