Občina Rogaška Slatina

Javna poziva EKO sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev

28.04.2015

EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavlja nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015.
Pomembno je, da se lahko z deli prične šele po oddaji vloge na Eko sklad.


Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni: