Občina Rogaška Slatina

Predaja prenovljenega odseka državne ceste G2-107, Podplat - Rogatec v uporabo

28.05.2015

V četrtek, 28.5.2015 ob 13. uri, bo uradno predan v uporabo prenovljen odsek glavne državne ceste G2-107, Podplat - Rogatec. Priložnostna prireditev bo ob 13. uri pri polnilnici mineralne vode v Spodnjem Negonju 32a.


Spoštovani,


Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

in Občina Rogaška Slatina


sta zaključili z ureditvijo glavne državne ceste G2-107, odsek 1276 Podplat - Rogatec, od km 4,300 do km 4,900 - 1. etapa.


Novo pridobitev, ki predstavlja bistveno izboljšanje prometne varnosti, obnovljeni pločniki, urejena cestna razsvetljava ter prometna signalizacija pa pomenijo boljše pogoje tudi za najšibkejše udeležence v prometu, bomo z veseljem uradno predali v uporabo


v četrtek, 28. maja 2015 ob 13. uri

na prireditvenem prostoru pri polnilnici mineralne vode v obrtni coni,

Sp. Negonje 32a.


Vljudno vabljeni.


mag. Branko Kidrič                            Sergij Grmek

             župan                                        v. d. direktorja