Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

21.05.2015

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za prijavo je 10. junij 2015.

Javni razpis bo objavljen dne 22. 5. 2015 tudi v Rogaških novicah. Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so Vam na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03-81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Vloga se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: