Občina Rogaška Slatina

Podpis pogodbe za Kulturno-turistično središče

26.01.2012

Danes je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradnje Kulturno-turističnega središča Rogaška Slatina. Podpisala sta jo župan mag. Branko Kidrič in Kristijan Gajšek, direktor družbe Meteorit d.o.o.

V prostorih Občine Rogaška Slatina je bila danes sklenjena pogodba za izvedbo gradnje Kulturno-turističnega središča Rogaška Slatina, ki sta jo podpisala župan občine, Mag. Branko Kidrič, in g. Kristijan Gajšek, direktor na javnem razpisu izbrane družbe Meteorit d.o.o. Vrednost pogodbe znaša 2.056.000 EUR z DDV, občina pa bo v prihodnjih dneh pričela še z zadnjim potrebnim, javnim razpisom za izbiro dobavitelja opreme. Priprava projekta je potekala vse od leta 2009, v potrebno dokumentacijo pa je bilo doslej vloženih 142.000 EUR z DDV. Skupna ocenjena vrednost vseh stroškov projekta znaša 2.478.000 EUR z DDV, pri čemer je DDV, glede na predvideni način upravljanja objekta s strani Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina, za občino povračljiv. Glavnino potrebnih sredstev, in sicer 1.384.000 EUR, je občina uspela zagotoviti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Župan občine, mag. Branko Kidrič, je ob tej priložnosti poleg navedenih ključnih informacij o projektu na kratko predstavil tudi samo vsebino načrtovane pridobitve.

Projekt prinaša novo dodano vrednost na kulturnem in turističnem področju, v novozgrajenem objektu tlorisne površine ca. 1130 m2, v neposredni bližini zdraviliškega jedra in tik ob parkirni hiši "Janina." Osrednji prostor objekta bo namenjen večnamenskemu osrednjemu prireditvenemu prostoru s kapaciteto 250 sedišč, nanjo pa se bo navezoval vsak od petih vsebinsko različnih sklopov, oz. razstavnih prostorov s površino od 80 do 115 m2. S sprehodom skozi tematsko obarvana področja bo obiskovalec podoživel zgodovino Rogaške Slatine, občutil njeno tradicijo in spoznal njene osrednje atrakcije današnjega časa. "Steklarska zbirka" nas bo ob svetlobnih, zvočnih in temperaturnih učinkih popeljala skozi vse faze nastajanja kristalnega stekla. "Grafična zbirka" bo ponudila iznajdljivo rešitev za arhiviranje, predvsem pa za razstavljanje grafične zbirke Kurta Müllerja, dolgoletnega gosta iz Švice, ki je svoje bogastvo podaril Zdravilišču Rogaška. Kot rezultat dolgoletnega dela domačina Aleksandra Jurkoviča bodo poseben sklop predstavljale "domoznanska zbirka," "zbirka podpisov" in "kraljeva zbirka" v navezavi z družino Karač‘orč‘ević. Pot v nadstropje nas bo vodila do "parkovne zbirke," kjer bodo predstavljene drevesne vrste, značilne za parkovne površine Rogaške Slatine, v kombinaciji z deli kamnin iz nekoč znanega, a žal nekoč tudi trajno izgubljenega sprehajališča Wandelbahn. Zadnji sklop pa bo posvečen ključnemu elementu zgodovinskega razvoja Rogaške Slatine - vodi, ki bo predstavljena v kletnem prostoru, v katerem bo obiskovalec ob različnih vodnih kulisah lahko preizkusil učinke vode na lastna čutila.

Ne glede na dolgotrajnost postopkov za izbiro izvajalca gradnje vsi sodelujoči v projektu ostajajo optimistični in napovedujejo realizacijo ciljev v prvotno zastavljenem roku, z odprtjem Kulturno-turističnega središča Rogaška Slatina v jeseni 2012.


Občina Rogaška Slatina