Občina Rogaška Slatina

Nova podzemna parkirna hiša Promenada

09.10.2015

Dne 7.10. 2015 je bila v Rogaški Slatini., pri zdravstveni postaji na Celjski cesti namenu predana nova podzemna parkirna hiša,poimenovana Promenada. V njen je zagotovljenih dodatnih 38 parkirnih mest.

SPOROČILO ZA JAVNOST


V Občini Rogaška Slatina je bila danes otvoritev novozgrajene podzemne parkirne hiše, poimenovane "Parkirna hiša Promenada". Ob priložnostni slovesnosti je župan občine, mag. Branko Kidrič, predstavil nekatere podrobnosti v zvezi s pridobitvijo.

Nova podzemna parkirna hiša je locirana pred vhodom v dva javna objekta: Zdravstvene postaje  Rogaška Slatina in nove poslovne zgradbe JZ Celjske lekarne. Objekt, ki je bil zgrajen v javno zasebnem partnerstvu z JZ Celjske lekarne in gospodarsko družbo GIC Gradnje d.o.o., dodatno zagotavlja 38 parkirnih mest, katerih uporaba bo za uporabnike brezplačna, vendar časovno omejena. Podzemna parkirna hiša, poimenovana po promenadi v neposredni bližini, bo v lasti in v upravljanju Občine Rogaška Slatina.

Gradbena dela je izvajala družba GIC Gradnje d.o.o.. Vrednost investicije, vključno s projektno dokumentacijo, strokovnim nadzorom in drugimi stroški znaša 852.000,00 EUR, od tega je Občina Rogaška Slatina zagotovila 235.000,00 EUR.

Izgradnja podzemne parkirne hiše predstavlja pomembno pridobitev zaradi zagotavljanja dodatnih parkirnih mest v neposredni lokaciji dveh javnih ustanov s področja zdravstva, s čemer se bo bistveno izboljšala predvsem dostopnost do teh storitev. Številna nova parkirišča predstavljajo tudi idealno izhodišče za obisk bližnje promenade in zdraviliškega parka, zato je pridobitev potrebno razumeti tudi kot naložbo, ki pomeni nadaljevanje projekta mirne cone v območju naselbinskega spomenika.


Občina Rogaška Slatina