Občina Rogaška Slatina

Javni razpis za sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2016

18.01.2016

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2016 v okvirni višini 38.600,00 EUR. Rok prijave je do vključno 28.3.2016.

Javni razpis boobjavljen dne 22.1.2016 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z objavo so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Brigita Kregar Drofenik na telefonski številki 03-81-81-716, elektronska pošta: brigita.kregar-drofenik@rogaska-slatina.si, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.


Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.


Razpisna dokumentacija: