Občina Rogaška Slatina

Temeljni kamen za krožišče v Tekačevem

01.09.2012

Občina Rogaška Slatina in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor , Direkcija Republike Slovenije za ceste, bosta položili temeljni kamen za preureditve trikrakega križišča v krožišče "Tekačevo".

V četrtek, 6. 9. 2012, ob 16. uri bosta Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Rogaška Slatina položili temeljni kamen ob pričetku del preureditve trikrakega križišča na cestah G2-107/1276 in R3-685/7495 v krožišče "Tekačevo".


Vljudno vabljeni na manjšo slovesnost, ki bo potekala na prostoru ob bodočem krožišču v Tekačevem.