Občina Rogaška Slatina

Evropska sredstva za celostno prometno strategijo

04.02.2016

Prva evropska sredstva Občine Rogaška Slatina v novi finančni perspektivi pridobljena za izdelavo celostne prometne strategije.

Občina Rogaška Slatina je na javnem razpisu za sofinanciranje operacij "celostne prometne strategije," ki ga je nedavno zaključilo Ministrstvo za infrastrukturo, uspela z vlogo za sofinanciranje lastne celostne prometne strategije. Ocenjena vrednost projekta znaša 43.920 EUR, ministrstvo pa je odobrilo sofinanciranje v višini 30.600 EUR, in sicer iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna.

Celostna prometna strategija je orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom in ji pomaga uresničevati ključne razvojne potenciale. Naloga vključuje oblikovanje projektne delovne skupine s predstavniki različnih deležnikov, analizo stanja, vključevanje javnosti, opredelitev vizije in prioritet, izbiro ukrepov, vzpostavitev nadzora ter obravnavo na občinskem svetu. Občine z izdelano celostno prometno strategijo pa bi v nadaljevanju finančne perspektive 2014-2020 lahko bile upravičene tudi do sodelovanja v javnih razpisih za manjše infrastrukturne izboljšave na mestni prometni infrastrukturi.

 

V primeru Občine Rogaška Slatina bo projekt izdelave celostne prometne strategije nadgradil v preteklosti že izdelano prometno študijo in rezultate projekta Bypad. V kratkem  je predvidena objava javnega naročila za izbiro izvajalcev, aktivnosti projekta pa bodo predvidoma  potekale od aprila 2016 do aprila 2017.