Občina Rogaška Slatina

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico - ZD5

13.04.2016

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se pričenja javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini. Trajala bo od dne 18. 4.2016 do 17. 5. 2016.

Obvestilo!


Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se pričenja javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini, dne 18. aprila 2016 in bo trajala do 17. maja 2016.


Osnutek predloga bo javno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

Datum javne razprave bo objavljen naknadno na krajevno običajen način.


- Ureditvena situacija