Občina Rogaška Slatina

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k.o. Kamence

01.06.2016

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k.o. Kamence zaradi ureditve stanja javne ceste.

Po poteku 15 dni od objave na spletni strani občine se bo pristopilo k sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.