Občina Rogaška Slatina

Obnova poslovilnega objekta pri sv. Trojici

03.09.2012

Poslovilni objekt na Brestovcu pri sv. Trojici, kjer je mestno pokopališče Rogaške Slatine, je v celoti prenovljen. Predstavitev obnove in ogled objekta je bil organiziran 4.9.2012 od 14. do 17. ure.

Poslovilni objekt pri Sv. Trojici je bil zgrajen leta 1974. Skoraj štirideset let je spodobno služil svojemu namenu, vendar ga je zob časa tako načel, da ga je bilo nujno obnoviti.


V občinskem proračunu za leto 2012 smo zagotovili sredstva za obnovo, na osnovi projektne rešitve in popisa potrebnih del, ki zajemajo zamenjavo celotne strešne kritine z vsemi dotrajanimi lesenimi elementi, kot so škarniki, deskanje, letvanje in kleparski izdelki, vključno z izdelavo celotnih napuščev. V prenovo je vključena obnova fasad, kamniti portali vrat v vežice in glavni vhod, zamenjava vseh zunanjih in notranjih vrat. V celoti so obnovljene sanitarije, opleskani vsi prostori in v delu vežic prenovljene stene in tlaki z granitnimi ploščami.


Posebno pozornost smo posvetili poslovilnemu obredu, ki bo v prenovljenem objektu potekal nekoliko drugače. Z manjšimi posegi, kot je bila odstranitev vmesnih steklenih predelnih sten v vežicah, z zamenjavo dvokrilnih klasičnih vrat, z drsnimi vrati in zamenjavo glavnih vhodnih vrat v objekt, prav tako z drsnimi dvokrilnimi vrati, smo omogočili, da se bo poslovilni obred odvijal v obstoječem predprostoru, večina pogrebcev pa bo spremljala pogrebno svečanost pod obstoječim nadstreškom.


Celotna investicija, ki jo je na razpisu pridobilo in izvedlo podjetje GIC Gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine, je stala 155.000 EUR.


V prihodnjem letu 2013 želimo zagotoviti sredstva za obnovo zunanje ureditve, vključno z obnovo tlakov, opornih zidov in ograj, če bodo finančne možnosti to dopuščale.