Občina Rogaška Slatina

Otvoritev rekonstruirane ceste v Rjavici

06.07.2016

V sklopu posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina, je župan mag. Branko Kidrič, dne 1.7.2016 uradno otvoril in prometu predal rekonstruirano javno pot med Sp. Rjavico in Zg. Rjavico.

Cestna povezava med Sp. Rjavico in Zg. Rjavico je v naravi predstavljala poljsko pot, ki povezuje naselji Rajnkovec in Tržišče. Ker je bila obstoječa poljska pot povsem neustrezna za normalno odvijanje prometa, je Občina Rogaška Slatina pristopila k njeni rekonstrukciji.

Z ureditvijo asfaltne povezave, gradnjo opornega zidu v dolžini 43 m in ureditvijo odvodnjavanja ter s spremembo kategorizacije se je prometna povezava izognila obstoječemu železniškemu prehodu. S tem je zaključen še zadnji v vrsti ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na celotni relaciji med Rajnkovcem in Tržiščem. Trasa pa predstavlja velik potencial tudi z vidika nadaljnjega razvoja kolesarskih poti in je v regijskih dokumentih že opredeljena kot glavna kolesarska povezava proti Rogatcu iz smeri Rogaške Slatine in iz smeri Podčetrtka. Razdalja celotnega obnovljenega odseka znaša 640 m.


Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o. iz Laškega. Celotna vrednost projekta je bila 145.000 EUR, zajemala pa je gradbena dela, nadzor in varnostno koordinacijo ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.


Z rekonstruiranim prometnim odsekom tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture, ki je namenjen predvsem zagotovitvi večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.