Občina Rogaška Slatina

Otvoritev Humanitarnega centra Rogaška Slatina

06.07.2016

V Občini Rogaška Slatina je zaključen projekt obnove dotrajanega objekta, v katerem bo vzpostavljen osrednji prostor organizacije, zbiranja in izdajanja pomoči socialno ogroženim, poimenovan "Humanitarni center Rogaška Slatina."

Infrastruktura za izvajanje humanitarnih dejavnosti je bila z  otvoritveno slovesnostjo dne 3.7.2016 tudi uradno predana svojemu namenu, župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, pa je ob tej priložnosti predstavil nekaj osnovnih informacij.

Lastnik objekta je Župnijski urad Rogaška Slatina, ki je na Občino Rogaška Slatina podal pobudo za obnovo in revitalizacijo približno 100 let stare stavbe, ki je v zadnjih desetletjih samevala in ob pomanjkanju primernih vsebin postopoma propadala. Občina Rogaška Slatina pa je sočasno iskala rešitev za prostorsko stisko humanitarnih organizacij, ki se v zadnjih letih srečujejo z različnimi težavami, od potrebe po zagotovitvi nadomestnih prostorov, do žal vse večjega števila tistih, ki se nanje obračajo za pomoč. Občina je sprejela oba izziva in z Župnijskim uradom dogovorila stavbno pravico na objektu, ki pomeni brezplačno uporabo za nadaljnjih 30 let. Sledila je celovita prenova, ki vključuje zamenjavo strehe in stavbnega pohištva, popolnoma novo zunanje stopnišče, zaščito objekta pred vlago ter obnovo praktično vseh ostalih delov objekta - pročelja, notranjih tlakov, ometov, stropov, itd. Dobavljena je tudi nova notranja oprema, urejena okolica objekta pa odslej omogoča dostop in parkiranje vozil. Uporabnika prostorov, območni združenji Rdečega križa in Karitasa, bosta razpolagali s tremi ločenimi skladišči za izdajo živil, prostorom za izdajo oblačil, sprejemno pisarno, sejno sobo in sanitarijami. Vse uporabne površine skupaj znašajo 190 m2, skupni stroški projekta pa znašajo 200.000 EUR.


Projekt je vzorčen primer celovitega pristopa k reševanju različnih težav - rešena je prostorska stiska humanitarnih organizacij, rešen pa je tudi do nedavno propadajoči objekt, ki je postal sestavni del zgledno urejene okolice cerkve in vstopa v Levstikovo ulico.