Občina Rogaška Slatina

Javni razpisi kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja

30.08.2016

Razvojna agencija Savinjske regije obvešča, da je objavljen Javni razpisi kreditov in garancij za podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Savinjsko regijo. Rok za prijavo najpozneje do leta 2018.

CILJ RAZPISA:

Dajanje garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter obratna sredstva (do 20% kredita na osnovi garancije). Namen je omogočiti dostop do posojil tudi MSP, ki nimajo zadostnih lastnih virov za zavarovanje posojil.


Obvestilo medijem

Celotna dokumentacija razpisa je na voljo na spletni strani RASR -Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o..

Za več informacij so vam na voljo narazvojna.agencija@rasr.si ali tel.št. 03/5896 40 90.

Kontakta oseba: mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, uni.dipl.pol., Vodja projektov


RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Ul. XIV. divizije 12, 3000 Celje, Slovenija

T:+386 (0)3 589 40 90

M: +386 (0)31 813 913

F: +386 (0)3 589 40 83

www.rasr.si