Občina Rogaška Slatina

Zaključek posodobitve ceste Prnek - Tekačevo

31.08.2012

Zaključen je projekt posodobitve lokalne cestne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina v dolžini 7,2 km, ki zajema odseka Brestovška cesta - Vinec in Prnek - Tekačevo. Slednji je bil namenu predan 31.8.2012.

V sklopu programa posodobitve lokalne cestne infrastrukture in odprave nevarnih prometnih točk v Občini Rogaška Slatina je župan občine, mag. Branko Kidrič, s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal drugi odsek obnovljene prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina.


V projektu rekonstrukcije prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina sta združena dva različna, a medsebojno povezana odseka lokalnih cest, in sicer LC Brestovška cesta - Vinec in LC Prnek - Tekačevo.

Odsek LC Brestovška cesta - Vinec je bil prometu predan 12.07.2012, ob tej priložnosti pa je bil prometu predan še drugi odsek, LC Prnek - Tekačevo.


Dela na drugem odseku so vključevala potrebne razširitve asfaltnega dela vozišča na 3,00 m, ureditev bankin, odvodnjavanja, sanacije spodnjega ustroja, kompletno preplastitev vozišča ter druga z ureditvijo cest povezana gradbena dela.


Razdalja obnovljenega odseka znaša 3.900 m, medtem ko znaša celotna trasa obnove 7.200 m, kar pomeni, da gre za po razdalji največji cestni projekt v zgodovini občine, kar bodo še posebej občutili občani iz blizu 350 gospodinjstev in kar iz 10 različnih naselij, skozi katera bo po zaključenem projektu možno zapeljati po moderni, obnovljeni cestni povezavi: Brestovška cesta, Brestovec, Kamence, Prnek, Tekačevo, Topole, Male Rodne, Velike Rodne, Vinec in Rogaška Slatina.


Dela je izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d. Celotna vrednost projekta je bila 1.550.000 EUR, zajema pa gradbena dela, nadzor in varnostno koordinacijo, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter parcelacijo po končani gradnji. Del potrebnih sredstev, oz. 361.000 EUR, je občina uspela zagotoviti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Rogaška Slatina