Občina Rogaška Slatina

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta

09.11.2016

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ZD12 v Rogaški Slatini.

Obvestilo


Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se pričenja


javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za enoto urejanja ZD12 v Rogaški Slatini (območje bivše vile Štern),


Javna razgrnitev traja od  14. 11. 2016 do 15. 12. 2016.


Osnutek predloga jejavno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. Datum javne razprave bo objavljen naknadno na krajevno običajen način.