Občina Rogaška Slatina

Javno naznanilo za javno predstavitev načrt zaščite in reševanja - zrakoplov

23.11.2016

Občina Rogaška Slatina daje javno naznanilo za javno predstavitev Delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Rogaška Slatina, verzija 1.0. Javna predstavitev traja od 23.11.2016 do 23.12.2016.

Občina Rogaška Slatina v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja:


Javno naznanilo za javno predstavitev:

 

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova

v občini Rogaška Slatina verzija 1.0.


Javna objava se izvede z objavo Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Rogaška Slatina – ver. 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Rogaška Slatina, od 23.11.2016 do 23.12.2016. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni tajnika občine, g. Marjana Čuješa , v stavbi Občinske uprave Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled na telefon št. 03/818 17 14 (Marjan Čuješ), ali na enaslov: marjan.cijes@rogaska-slatina.si


Župan

mag. Branko Kidrič


Priloga: