Občina Rogaška Slatina

Izvajanje nadzora hitrosti

21.12.2016

Dne 21.12.2016 bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje izvajanja testne meri hitrosti.

Nadzor hitrosti prometa


Po podatkih Agencije RS za varnost prometa (AVP) je v prvih desetih mesecih letošnjega leta največ umrlih udeležencev v Osrednjeslovenski regiji – 21 in Podravski regiji – 20. Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč do konca meseca oktobra je nepravilen premik z vozilom – zaradi omenjenega vzroka se je pripetilo 3.315 prometnih nesreč oz. 23 % vseh nesreč. Sledi mu vzrok neprilagojena hitrost – 2.770 prometnih nesreč oz. 19 % ter nepravilna stran oz. smer vožnje – 2.524 prometnih nesreč oz. 17 %.


Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom so: neprilagojena hitrost – 33 prometnih nesreč s smrtnim izidom (34 umrlih udeležencev), nepravilna stran oz. smer vožnje 24 prometnih nesreč s smrtnim izidom (24 umrlih udeležencev) in neupoštevanje pravil o prednosti 20 prometnih nesreč s smrtnim izidom (22 umrlih udeležencev). Zaradi omenjenih vzrokov za nastanek prometnih nesrečah s smrtnim izidom, je do konca oktobra umrlo 80 udeležencev (https://www.avp-rs.si/file/2012/02/Analiza-in-pregled-stanja-varnosti-cestnega-prometa-januar-oktober-2016.pdf).


Samo Občina Rogaška Slatina ima na državni cesti v naselju Rogaška Slatina dva prikazovalnika hitrosti, med ljudmi poznana kot t.i. »radarska tabla«. Prikazovalnika hitrosti, ki sta nameščena na Celjski cesti in Kidričevi cesti v Rogaški Slatini, beležita število vozil v določenem obdobju ter izmerjene hitrosti teh vozil. Na podlagi statističnih podatkov, zbranih za obdobje med 1. 11. 2016 in 15. 11. 2016, je bilo ugotovljeno, da je naprava v neposredni bližini I. osnovne šole v Kidričevi ulici izmerila hitrost 114.702 vozilom. Večina (67 %) vozil je vozilo s hitrostjo med 41 in 50 km/h, 18.449 (16 %) s hitrostjo od 51 do 60 km/h, 976 s hitrostjo 61 do 70 km/h, 109 s hitrostjo od 71 do 80 km/h, 22 vozil s hitrostjo od 81 do 90 km/h in 13 vozil s hitrostjo, večjo od 90 km/h.

Prikazovalnik hitrosti v neposredni bližini II. osnovne šole na Celjski cesti pa je v istem časovnem obdobju izmeril hitrost 103.464 vozilom. Večina (56 %) vozil je vozilo s hitrostjo med 41 in 50 km/h, 17.529 (17 %) s hitrostjo od 51 do 60 km/h, 1.323 s hitrostjo 61 do 70 km/h, 121 s hitrostjo od 71 do 80 km/h, 10 vozil s hitrostjo od 81 do 90 km/h in 2 vozili s hitrostjo, večjo od 90 km/h. Tako podatki kažejo, da mimo teh dveh šol vsak dan vozi med 7 do 10 voznikov s hitrostjo, večjo od 70 km/h.


Poleg Policije lahko nadzor hitrosti vozil izvajajo tudi občinska redarstva. Občinski redarji izvajajo nadzor hitrosti vozil izključno s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika. Zato je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v okviru področja redarske službe dolžno skrbeti za varen cestni promet v naseljih in ostalih občinskih cestah izven naselja, kot to določa Zakon o občinskem redarstvu in ostali zakoni, ki redarstvom dajejo pooblastila za obvezno izvajanje določb (Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah ter ostali predpisi).


Glede na zgoraj omenjena dejstva, statistične podatke o prometnih nesrečah na območju Slovenije, ki kažejo, da je stanje prometne varnosti bistveno slabše kot v preteklosti, statističnih podatkov prikazovalnikov hitrosti ter želje, da se promet v občinskem okolju umiri na zadovoljivo raven, bo redarska služba omenjenega organa v prihodnje pričela izvajati kontrole hitrosti na državnih cestah znotraj naselij in na občinskih cestah zunaj naselij. Omenjeni nadzori se bodo izvajali občasno na območjih občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje glede na varnostne ocene.


Z nadzori želimo zmanjšati hitrosti vozil na tistih delih cest, kjer so kršitve najpogostejše in najopaznejše, še predvsem v bližini šol, vrtcev in drugih ustanovah ter šolskih poti, kjer je zgoščenost raznih vrst prometa povečana. Prav tako želimo hitrosti zmanjšati na tistih odsekih cest, kjer občani pristojne organe opozarjajo na povečane hitrosti vozil in zaradi tega pričakujejo določene ukrepe. Datumi izvajanja nadzora hitrosti bodo objavljeni na spletni strani Občine Rogaška Slatina. Prvo (testno) izvajanje nadzora hitrosti bomo izvedli že dne 21. 12. 2016.


Marko Razboršek

vodja inšpektorata in redarstva