Občina Rogaška Slatina

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve Zdravilišča

27.12.2016

Pričenja se javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve Zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini.

Obvestilo!


Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se pričenja


javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve Zdravilišča severozahod v Rogaški latini,

dne 30. decembra 2016 in bo trajala do 31. januarja 2017.


Osnutek predloga bo javno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

Datum javne razprave bo objavljen naknadno na krajevno običajen način.


Občina Rogaška Slatina