Občina Rogaška Slatina

JAVNI POZIV LAS Obsotelje in Kozjansko

28.12.2016

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavil »1. JAVNI POZIV za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Rok za oddajo vlog je 10.2.2017.

Obveščamo vas, da je LAS Obsotelje in Kozjansko na svoji spletni strani: http://www.las-ok.si/ objavil


»1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«


za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP«.


 Povezava: